D e c t i m e  Systems AB

- Informations TV & Text-TV specialist

With a touch from the old school...

 

    Text TV system

 

            Text-Tv - ett komplement till lokal TV system !

               Text-TV system som kompletterar alla central och kabel-TV anslutna information system, med Ert eget Text-Tv system

 

        Princip skiss


 

        Text-Tv systemet

 

            Systemet består av en persondator med installerad Text-Tv hårdvara tillsammans med en icke användarvänlig redigerings -

            programvara för Text-Tv. Redigeringsprogramvaran körs under Windows/XP som leverans förinstallerat på Ert system.

 

            Om köparen inte tidigare har någon egen distributions TV kanal, så måste detta kompletteras med ett s.k. blank bild system.

            Detta är ett system som ger en dummy bild, för att kunna överlagra TEXT-TV informationen på ett transport medium.

            I detta fall en dummy bild, som inte är någonting alls - utan bara en kanalbärvåg med tom bildinformation.

            * Text-TV informationen är alltid överlagrad på den utgående compositevideo signalen. *

 


 

        Add-on programvaror för hantering av TEXT-TV systemet

 

        Text-Tv Server 

             *    Uppdatera text sidor via Internet med FTP anslutning

               *    Man kan styra respektive användare till att enbart ändra vissa sidor

               *    Körs under Windows 2000 eller Windows XP Pro.

               *    Måste vara installerad på samma dator som Text-Tv hårdvaran

 

           Denna programvara köps separat till TEXT-TV funktionen, ingår inte i det normala Text-TV paketet.

           Funktionen av ' Text-TV server ' används för att REMOTE via internet kunna redigera / skapa grafik eller text i servern.

           Den används tillsammans med förinstallerad server programvara som "Client - Server" med kommunikation via ftp och internet.


 

            Webb Text

                *    Full åtkomst för editering av Text-Tv sidor via Internet

                *    Välj dina sidor genom att skriva numret på sidan vid webb åtkomst

                *    Fungerar i kombination med Text-Tv server programmet

                *    Körs under Windows 2000 eller Windows XP Pro.

                *    Måste vara installerad på samma dator som Text-Tv hårdvaran

                *    Efter inloggning och validering kan användaren endast ändra egna tillåtna sidor

                *    Användaren kan endast påverka texten i fördefinierade block

                *    Redaktören för systemet bestämmer stilen och text blocken med Text-Tv programmet

                *    Idealisk för visning av lokala nyheter, sport, resultat etc.

 

            Denna programvara köps också separat till TEXT-TV funktionen, ingår inte i det normala Text-TV paketet.

            Funktionen av ' WebText ' används för att REMOTE via internet kunna redigera / skapa grafik eller text i servern.

            Den används tillsammans med "TEXT Server"  programvaran i Text-Tv servern och som "Client - Server" med kommunikation

            via HTTP på port 80 och internet. Åtkomsten sker via InternetExplorer för att kunna koppla upp sig till denna Gateway i Text-TV serven

            för att på detta sätt uppdatera sina fördefinerade Text-Tv sidor.

 

            Utveckling hos leverantören pågår för att via denna kunna exportera TEXT-TV bilder i HTTP format till en befintlig

            hemsida på internet, besked om tillgänglighet för denna funktion har inte lämnats (Nov-2006).

 

            ( Vid anslutning till Internet, rekommenderas detta alltid via en s.k. brandvägg ) 

        Levereras nu även med möjlighet till färgsättning vid distans redigering!

        Exempel på bild från den med levererade bild redigerings programvaran för TEXT-TV ;

 

 


        Teknisk information

 

            Beskrivning av ingående Text-TV hårdvara
              
                 ·    
PCI-modul
                       ·     Plug & Play
                       ·     Ingen interrupt hantering
                       ·     Egen processor på kortet, överförningen fortsätter så länge datorn är påslagen
                       ·     4 lagers kretskort
                       ·     Operativ system; Windows 200x, Windows / XP

 

 

Specifikation, Text-TV hårdvara

Text-Tv system

PAL System, 625 linjer EBU specifikation 492

Text-Tv amplitud

462 mV justerbar

Sync till Text fördröjning

12 uS

Puls Shaping filter

Raised Cosine

Data Eye-Height

> 95 %

Video linjer

7-22, 320-335 valbart via mjukvaran, sparas i EEROM

Minne

2Mb

Totalt antal sidor

> 2000 utan Fastext, > 1800 med Fastext

Laddningshastighet

> 250 Sidor per sekund

Klocka

Inbyggd realtids klocka

Header färger

Valfritt, sparas i EEROM

Header datum/tid språk

Valbarat meny språk:  UK, D, F, NL, SV,  sparas i EEROM, andra språk på begäran

Rullande header

Ja

Test sidor

2 i Rom, char-set and clock-cracker

 


 

För mera information samt en överblick över konfigurationen och distributionen av Text - TV,  läs följande länk. Text-TV Beskrivning

 


Top of page | Newer entries