D e c t i m e  Systems AB

- the emulator specialist in Scandinavia

With a touch from the old school...

Klicka här för  - Alpha-Emulator Ver. 2 presentation

 

CHARON-AXP * Alpha Viritualisering *

Alpha emulator - för Windows Server x64

samt WMWARE och LINUX x64 system

 

CHARON-AXP är produkt familjen ersätter alla existerande ALPHA system

Charon-AXP är ett mjukvarupaket baserat på en s.k. HAL (hardware abstraction layer). Denna HAL tillhandahåller en exakt kopia av respektive ALPHA hårdvara. Detta tillåter användarna att köra en omodifierad - orginal version av OpenVMS/Alpha samt Tru64 Unix operativsystemet samt "layered software",  samt Era applikationer med samma precision som i tidigare hårdvara.

Kompabiliteten är så exakt att vi felfritt kan köra verifierings programvaran för allas Alpha CPUs. (HP krav för support)


 

 

                    Emuleringen av ALPHA hårdvaran är enkelt utformad. Detta för att avsevärt förlänga användningstiden av OpenVMS / Tru64

                    applikationerna på Alpha platformen, detta bevarar många års nedlagda investeringar i Era applikations och driftmiljöer.

                    Detta sker genom en överflyttning till Windows Server som använder styrkan i 'i386/X64 bitars arkitekturen' - utan några

                    som helst modifieringar av  OpenVMS eller Digital UNIX Tru64 operativsystemet.

 


 

Relativ kapacitet  -  en överblick Alpha CPU <-> Charon CPU, basert på 2,5GHZ AMD dual-CPU.

Model Performance Model Performance
AlphaServer 400 4/166
 5.56
 
AlphaServer 2100 5/375
 1.45
AlphaServer 400 4/233
 5.00
 
AlphaServer 2100a 5/375
 1.45
AlphaServer 1000 4/200
 3.23
 
AlphaServer 4000 5/300
 1.45
AlphaServer 2000 4/200
 3.03
 
AlphaServer 4100 5/300
 1.45
AlphaServer 2100 4/200
 3.03
 
AlphaServer 8x00 5/300
 1.45
AlphaServer 1000 4/233
 2.86
 
AlphaServer 800 5/400
 1.37
AlphaServer 1000A 4/233
 2.86
 
AlphaServer 1000A 5/400
 1.37
AlphaServer 2000 4/233
 2.86
 
AlphaServer 2000 5/375
 1.30
AlphaServer 2100 4/233
 2.86
 
AlphaServer 8x00 5/350
 1.12
AlphaServer 2000 4/275
 2.38
 
AlphaServer 8x00 5/440
 1.05
AlphaServer 2100 4/275
 2.38
 
AlphaServer 1200 5/400
 1.02
AlphaServer 2100A 4/275
 2.38
 
AlphaServer 4000 5/400
 1.02
AlphaServer 1000A 4/266
 2.17
 
AlphaServer 4100 5/400
 1.02
AlphaServer 300 4/266
 2.13
 
AlphaServer 800 5/500
 1.00   Referens ALPHA
AlphaServer 1000 4/266
 2.13
 
AlphaServer 4000 5/466
 0.99
AlphaServer 2100 5/250
 1.79
 
AlphaServer 4100 5/466
 0.99
AlphaServer 2100a 5/250
 1.79
 
AlphaServer 1000A 5/500
 0.88
AlphaServer 1000 5/300
 1.64
 
AlphaServer 8x00 5/625
 0.86
AlphaServer 1000A 5/300
 1.64
 
AlphaServer 1200 5/533
 0.69
AlphaServer 2000 5/300
 1.56
 
AlphaServer 4100 5/533
 0.69
AlphaServer 2100 5/300
 1.56
 
AlphaServer 4100 5/600
 0.62
AlphaServer 2100a 5/300
 1.56
 
AlphaServer DS10 6/466
 0.49
AlphaServer 800 5/333
 1.52
 
AlphaServer DS20 6/500
 0.47
AlphaServer 1000A 5/333
 1.52
 
AlphaServer ES40 6/500
 0.45

 

Vilka ALPHA system kan ersättas av en CHARON-AXP emulator , några exempel

 Produktöversikt

  •  CHARON-AXP/4100 för Windows

                    Erbjuder en funktionell ersättare till Alpha Server 4100 Singel/dual CPU hårdvaru plattform, när den körs på en

                    dual INTEL min 3,0GHZ CPU system eller motsvarande under Windows Server  2003/8 x64 server.

                    Prestandamässigt ersätter den även AlphaServer 800-1000-1200-2000-2100 eller AlphaServer 4000/4100 serien .

  • CHARON-AXP/3000 för Windows

                    Är en funktionell ersättare till DEC3000 model 600 hårdvaru plattform, när den körs på en dual INTEL 

                    min 2,6GHZ CPU system eller motsvarande  under Windows Server 2003/8 x64 system. Prestandamässigt  ersätter den

                    även DEC3000/300, DEC3000/400, DEC3000/500, DEC3000/600, DEC3000/700 or DEC3000/800 serien.

  • CHARON-AXP/SMA för Windows

                Kraftfull och funktionell som ersättare till AlphaServer 1000 / 1200 , 2x00 hårdvaru plattform när den körs på en 

                    dual INTEL  min 2,6GHZ CPU system eller motsvarande under Windows Server 2003/2008 X64 system.

                    Prestandamässigt ersätter den även AlphaServer 400 4/266, AlphaServer 1000 4/5/x66 eller AlphaServer 2x00 4/275 serien.

  • CHARON-AXP/SMA/Station för Windows

                    Erbjuder en funktionell ersättare till Alpha/AXP-Station 250/255 hårdvaru plattform, när den körs på en dual INTEL

                    3,0GHZ CPU system eller motsvarande under Windows Server 2003/8  x64 system. Obs ej grafik system i emulatorn.

                    Grafik måste tillhandahållas via extern X-programvara, (Ex, Attachmate reflection-X eller Xseed X alt, X-Cursion )

 


Besluts faktorer för val av rätt emulator

            Prestanda behov
            Behovet av tillgängligt minne
            Tillgänglig VMS produkt license (LMF)


HP Kontakt för "Transfer licenser"

        - d.v.s. licensöverförning från ert gamla OpenVMS-Alpha / Digital Unix-Tru64 system till Charon-AXP Emulatorn.

        Licensöverförning är nödvändig, endast om Ni har för avsikt att fortsätta Ert befintliga mjukvaru avtal med HP

          Samma licensregler gäller som för den traditionella Charon-VAX överförningslicensen

          * Licens överförning vid migrerig tillhandahålls/offereras  av Dectime Systems AB *

            http://h71000.www7.hp.com/openvms/sri-charon-vax-emulator.html

Alla transfer licenser levereras från Dectime Systems


Dectime Systems, tillhandahåller fullservice vid migreringar från Alpha system till Charon-AXP emulator miljö.

             Vi levererar även s.k. 'Turn-Key' system till kunderna, detta inkluderar både de hårda och dom mjuka delarna (h/w+s/w)!

      Kontakta oss för en 'site audit' och en fullständig förstudie, resulterande i ett Offert-underlag för Er besluts process !


            Nedladdning av Produkt beskrivningar(SPD's) i  .pdf  format:

             Alpha-AXP/DS10      Alpha-AXP/DS20      Alpha-AXP/SMA Plus        Alpha-AXP/4100        Alpha-AXP/Station 


Top of page | Newer entries