D e c t i m e  Systems AB

- the emulator specialist in Scandinavia

With a touch from the old school...

F A Q :

 

Frågor och svar !

            

    - dom vanligaste frågorna  'om och vid'  emuleringar av Digital Equipment's produkter under Windows/XP


 

    Fråga:  Vilken VAX  kan man ersätta med en Charon-VAX emulator ?

 

                Svar:

    1: CHARON VAX Industrial emulerar en VAX3500, 3600 med 64 MB VAX minne eller en MicroVAX II med 16 MB.

    2: CHARON VAX/XM emulerar en MicroVAX3100-96 alternativt en VAX 4000-106, bestyckade med 128 MB VAX minne.

    3: CHARON VAX /XK /XL emulerar en MicroVAX3100-98 eller en VAX 4000-108 med  256 MB (XK) alternativt 512 MB VAX minne.

    4: CHARON VAX 6000 emulerar en VAX 65x0 med upp till 3GB VAX minne, denna emulator finns idag med max 6st emulerade VAX

        cpu’er samtidigt.  Denna har testats för 580 VPUS körd på en fyra CPU "dual-core" AMD/Opteron Server.

 

        CHARON VAX emulatorn ger en mycket snabbare VAX, jämfört med den som skall ersättas. Beroende på tillgången till en mycket

        snabbare CPU (Intel/AMD), samt tillgängligheten av mycket snabbare minne och snabbare diskar som idag ingår i dagens utbud av servers.

        Charon-VAX ”Plus” ökar VAX CPU prestanda med mer än det dubbla på XM, XK och XL samt Industrial emulatorn vid användande av

        dagens snabbaste CPU’er. Denna kommer då att motsvara ca 60 VUPs,  en liten bit över en VAX7000 singel CPU.

 

    Fråga:  Vilken PDP-11 kan man ersätta med en Charon-11 Emulator ?

 

     Svar:

            Med Charon-11 kan man ersätta alla PDP11 system som någonsin har tillverkats. Charon-11 emulatorn ökar prestandan med

            4-10 gånger jämfört med original PDP’n.

 

    Fråga: Kan en Charon-VAX vara medlem i ett VAX kluster.

 

     Svar: Ja, absolut.

 

    Fråga: Kommer Charon-VAX att fungera med Raid diskar ?

 

     Svar:   Ja, Charon-VAX emulatorn tillåter att kontainer filerna ”VAX Diskarna” ligger på en Raid-disk eller att hela disken är en Raid-disk.

                VAX system har aldrig haft direkta Raid-diskar tillgängliga tidigare; med Charon-VAX är detta möjligt.

 

    Fråga: Vad är den största SCSI disk som Charon-VAX /XM /XL kan använda ?

 

    Svar:   Detta grundas helt och håller på vilken VAX/VMS version ni kör. Charon-VAX produkten kan konfigureras till att använda hela

                fysiska SCSI diskar och detta har testats upp till 120GB för en singel disk, till att använda enkla lokala container filer.

 

 

             Fråga: Vilken är den största ”Container File” som Charon-VAX XM/XK/XL/AXP stöder ?

 

    Svar:  Emulatorns ”Container fil” kan sättas upp till alla original storlekar av Digitals producerade diskar 1,2,4,9 GB m.m..

                Ni kan även skapa större och flera diskar / kontrollers än vad var möjligt på en original VAX , upp till 256 st. För att få

                mera disk utrymme kan en, eller flera av dessa vara på  max 120 GB, men då är det beroende på om er OpenVMS

                versions har stöd för storleken.

 

   Fråga:  Hur många Diskar kan man ha på Charon-VAX /XM/XK/XL/AXP

 

    Svar:  VAX 3100 model 96 och mod. 98  av  Charon-VAX emulatorn kan hantera två SCSI kontrollers med totalt 14 st SCSI enheter,

                disk eller tapes. Genom att använda SCSI-LUN ges stöd för 256 enheter. Om man väljer att använda en MSCP kontroller

                så kan emulatorn hantera 256st diskar eller container filer per kontroller, max fyra stycken kontrollrar stöds.

                (VAX 3600/3900 och 4000 samt 6500 serien av emulatorn).

 

    Fråga:  Hur många diskar stödjer Charon-VAX Industrial ?

 

    Svar:  Charon-VAX Industrial, MicroVAX 3600 emulatorn stödjer 4st KDA50 kontrollers med vardera  4st fysiska diskar men kan

                adressera 256 disk enheter. Läs också föregående fråga med svar.

  

              Fråga:   Jag har ett special interface för Q-bus eller Unibus  (Custom made) som jag måste fortsätta

                           att använda för min applikation.  Hur kan jag flytta detta till Charon-VAX emulatorn ?

 

    Svar: Charon-VAX och Charon-11 erbjuder en speciell drivrutin för ett Q-Bus / Unibus interface som installeras på PCI bussen i servern.

              Detta kort är ett s.k. extender kort som förlänger Q-Bus / Unibusen i emulatorn och ansluts via kablar till er befintlig Q-Bus / Unibus

              expansions box där Ert Custom made interface är installerat eller kommer att installeras

 

    Fråga:   Måste jag kompilera och länka om mina applikationer för att kunna köra Emulatorn ?

 

    Svar:   Nej, Charon-VAX är en hårdvaruemulator, så VMS vet inte om att den inte körs på en riktig VAX. Dina VMS applikationer och

                hela ditt VMS operativsystem flyttas som det är från dina gamla VAX system, till dom nyskapade kontainer filerna på Er

                Intel / AMD server.

                Ni kan editera och kompilera samt modifiera Ert VMS system precis som tidigare, nu går det bara snabbare - allting !

 

    Fråga:   Kommer resultatet från mina kompilerare; att resultera i samma kod när jag korskompilerar ?

 

    Svar:  Javisst, vi har ett flertal kunder som använder korskompilerare i Charon-VAX  miljön. Denna kod har sedan testats i både

               Charon-VAX  och den riktiga VAX miljön. Charon-VAX efterliknar en original VAX,  så att VMS eller annan kod vet inte att

               detta är en emulator, enda skillnaden är att allt går väldigt mycket snabbare; vissa kunder säger att nu har

               VAXen fått Alpha-AXP hastighet.

  

    Fråga:   Jag har ett DEC Q-bus interface som min applikation kommunicerar via till en test-utrustning.

                           Hur kan jag behålla denna anslutning när jag flyttar till Charon-VAX?

 

    Svar: Genom att använda ett s.k. Q-bus interface som ansluter till en Q-bus expansions box, så kan Ni  behålla alla s.k.

               'Custom made'  interface.

 

    Fråga:    Jag har många serie portar på min VAX anslutna till ett flertal enheter. ?

        Hur kan jag behålla dessa anslutningar när jag flyttar till Charon-VAX?

 

    Svar:  i Intel/AMD servern installerar vi ett s.k. multiseriekort som erbjuder det antal serieportar som behövs för att ersätta VAXens

                asynkrona portar. Efter migreringen och uppsättningen så kommer den emulerade VAXen vid uppstarten att se dessa som

                VAXens egna serieportar sedan tidigare.

 

    Fråga:  Vilka krav ställs det på en Windows Server för att köra en VAX emulator ?

 

    Svar:   En så snabb dual CPU server som möjligt (1GHZ CPU ger ca: 10 VUPS) Med Charon-VAX Plus versionen så får man tre till fem

                gångers prestanda höjning beroende på konfigureringen. Man behöver minst 512 MB minne och dubbla nätverkskort.

 

    Fråga:  Vilken Nätverks hastighet kan jag få med Charon-VAX  ?

 

    Svar:   Med Charon-VAX Industrial och Charon-VAX /XM/XK/XL kan man uppnå 100MBit i nätverkstrafiken, detta gäller från

                VAX/VMS version 7.1  Tidigare versioner ger bara 10 MB,  med Charon-VAX/AXP får man också 100 MB eller Gigabaud

 

            Fråga:   Erbjuder Dectime systems ”Onsite” installationer och migreringar av Charon-VAX ?

 

    Svar:   Javisst, Dectime erbjuder fullständig service för att komma igång på Charon-VAX, allt ifrån förstudie till överlämnande av färdigt

                system  – kundens val. Dectime färdigställer vanligtvis serverns konfiguration med Charon-VAX på vårat labb före leverans

                till slutkunden.  Vid den skapa driftsättning finns vi naturligtvis närvarande hos vår kund. Dectime strävar efter att erbjuda alla

                Charon kunder en total lösning med Charon-VAX.

 

             Fråga:  Kan jag göra VMS uppgraderingar efter överflyttingen av VAXen till en Charon-VAX ?

             

    Svar:   Javisst inga problem, CD:n i servern mappas upp som vilken annan disk som helst, vanligtvis så efterliknar den en RRD45 i

                VMS världen.  Från denna CD kan ni sedan kopiera eller installera vilket program som helst, även ny VMS version. CD:n ger

                även möjlighet att boota systemet ifrån.

                Genom att använda 'Container filer' under Windows så får man ett mycket enkelt hanteringsförfarande, man kan kopiera denna vid

                en ev. uppgradering av  VMS:en eller köra en WinZIP på denna som backup. Och om ni vill gå tillbaka till den tidigare versionen, så

                är det bara att kopiera tillbaka dessa container filer. " - Vipps så har ingenting hänt enligt OpenVMS systemet."

 

    Fråga:  Hur sker licens överförningen av VMS och layer products ut ?

 

    Svar:  Olikt alla andra s.k. ”Freware” emulatorer så har Charon-VAX byggt upp ett stadigvarande förhållande med HP för VMS

               överförning, detta för att alla kunder skall kunna upprättthålla alla sina mjukvaru avtal med HP. Ni måste köpa en transfer licens ifrån

               HP om ni vill fortsätta med mjukvaru avtalet på era produkter i drift. Med Windows som värd operativ kostar en VMS transfer

               1.000 U$ samt lika mycket för layerdproducts,  totalt 2.000 U$. För att minimera support belastningen på HP så kräver detta

               att ni använder er av en HP server. Om ni kör en Charon-VAX/AXP emulator så är kostnaden hälften av ovanstående,

               läs informationen via länken nedan.

 

             För Charon-11 (PDP11) emulatorn så hänvisas till       http://www.mentec-inc.com

             För Charon-VAX/xx emulatorn så hänvisas till             http://h71000.www7.hp.com/openvms/sri-charon-vax-emulator.html

 

   Fråga:  Hur överför jag lagligen en tredje parts product ?

 

    Svar:       Ni måste kontakta leverantören av programvaran för att avgöra vilken policy dom använder. Bästa sättet är att

                    berätta att ni flyttar er miljö till en MicroVAX 3100 model 96/98 eller en MicroVAX 3600. Om förtaget som levererade

                    er programvara inte längre existerar, då finns det inget att oroa sig för - då är det bara att tuta och köra.

 

    Fråga:  Vad är en typisk Charon-VAX servers hårdvaru konfigurering ?

 

    Svar:   Den vanligaste konfigureringen och hårvaran som Dectime levererar till sina kunder, ser ut på följande sätt !

 

                                    HP DL380/G4   Dual CPU 3 GHZ

                                    1GB minne

                                    Dubblerat nätverk

                                    Raid Kontroller 6i med raid 1+0

                                    “Disk mängd och konfigurering av denna, sker helt efter kundens behov” (varierar mycket från fall till fall)

                                    Dubblerad strömförsörjning

                                    19” rack montering

                                    17” TFT konsol skärm

                                    Windows 2003 Server Operativ system

                                    Service; 3 års garanti, 8 tim inställelsetid - nästa dag!

 

    Fråga:  Jag har en kraftfull VAX7840 eller snabbare, klarar Charon av att ersätta denna, kapacitetsmässigt ?

 

     Svar:   Ja visst, produkt linjen Charon-VAX har en emulator som Emulerar  VAX 66x0 familjen med upp till 6 st CPU’er.

                Denna har uppmätt det högsta VUPS talet för en VAX någonsin –  på hela  580 VUPs.

                Kontakta Dectime Systems AB om ni har intresse av denna.

 

     Fråga: Hur kompatibel är min existerande VAX med Charon-VAX ?

 

    Svar:  100 %, Charon-VAX programvaran har framgångsrikt testats mot Digital Equipment / Compaq/HP AXE test, vilken har används

                för kompabilitets tester av alla producerade Vax'ar före produktions leverans från fabrik. Detta har varit ett krav från Compaq/HP för

                att kunna leverera mjukvaruavtal på denna plattform för VAX/VMS. Alla levererade versioner av Charon-VAX genomgår denna

                AXE acceptans test, fel fritt. Många leverantörer till försvarsindustrin världen runt har testat Charon-VAX för att verifiera

                att alla cross-compilers är bit till bit kompatibla med original  VAX'en,  Charon-VAX har alltid klarat detta test.

 

 


Top of page | Newer entries