D e c t i m e  Systems AB

- Informations TV & Text-TV Specialist

With a touch from the old school...

 

    Informations TV system

 

            Kanal-12  -  Intern informations-TV kanal !

                Detta är en informations-TV lösning som tillhandahålls från  Dectime till alla som önskar

                distribuera egenproducerade lokal TV-bilder och TV-ljud, via ett befintligt lokalt

                centralantenn system eller ett lokalt kabel-TV nät.

 

        Princip skiss


        

        Varje hushåll eller gäst; får här en löpande presentation av det lokala informationsutbudet, dygnet runt alla dagar.

        -   Informationen är av typen ”Nyttig” för samtliga i bostadsområdet / hushållet  alternativt  företaget / fastigheten.

        -   Man presenterar ex vis. styrelsen med telefonnummer samt felanmälan med telefon nr och ev. tider.

        -   Kontakt personer i olika befattningar,  tider till tvättstugor, bastu, städning, samt ev. tider och regler till solarium m.m.

        -   Händelser eller väntade besök i ett företag ex vis ......

  • Samtidigt har man möjligheten att lägga ut information som är MYCKET viktig från tid till annan.

  • Kallelse till möten samt  ev. motioner till årsmötet i bostadsområdet m.m.

  • Inför en ev. ombyggnad på företaget eller i bostadsområdet, så har man utmärkta möjligheter att ge viktig information i tid !

  • Det är bara fantasin som begränsar utbudet, man kan även publicera bilder från sin Egen digital kamera.

        ****  Detta var bara några exempel - listan kan göras lång, mycket lång !

 


 

        Grundförutsättningarna för att kunna driftsätta Informations-TV lösningen hos Er, är mycket enkel -

        Det enda som egentligen behövs före vår installation; är tre saker

 

            1.    Ett särskild rum för uppställning av dator och utrustning, säkerhets skäl -

                    ( ingen utomstående skall kunna manipulera informationen som återutsänds )

            2.    Tillgång till  220v  hushållsel,  10A säkring

            3.    En framdragen koaxialkabel, en s.k. anslutningspunkt till Ert antenn / kabel nätverk

                    ( ordnas enklast via lokalt ansvarig operatör för kabel-TV / centralantenn anläggningen)

 

                För att på ett enkelt sätt kunna hantera all information som berörda personer i Er organisation eller

                bostadsområdet alternativt företaget önskar ha distribuerat, så rekommenderas; att utse en redaktör eller

                ansvarig person som sköter det praktiska med informationssystemet,, såsom att lägga till och ta bort.

 


 

För ytterligare information eller offert baserad på just Era förutsättningar och behov - Kontakta Dectime Systems AB


            Nedladdning av ovan beskrivning i .pdf format.   -  Informations-TV.pdf


Top of page | Newer entries