D e c t i m e  Systems AB

- the emulator specialist in Scandinavia

With a touch from the old school...

 

CHARON-TB den kompletta PDP-11 emulatorn


 

 


      Charon-TB, PDP11 emulatorn är utvecklad för att förlänga livslängden och användbarheten hos PDP-11 system och dess

      Operativsystem 'RSX11'  m.m. - Detta uppnås genom en överflyttning till Windows/XP plattformen utan någon kod modifiering

      hos applikationer eller Operativsystem. Charon-TB är en mjukvaru emulator som efterliknar PDP11 hårdvaran.

 

    Charon-TB emulatorn kan ersätta alla på marknaden förekommande PDP-11 system, oberoende av CPU typ, oavsett om dessa är Q-Bus eller

    Unibus system. Enkla, moderna och effektiva lösningar finns för ersättning av traditionella in och ut portar - såsom Asynkront COM interface

    som ersättning för seriekommunikation eller bussexpansions kort för Custom made interface i extern bussbox. Vid komplicerade lösningar

    tillhandahåller  Charon-TB ett s.k. CHAPI (CHARON-TB Application Programing Interface)  för egna användarskrivna anslutningsrutiner via

    fysiska eller logiska ingångar eller via nätverksrutiner. Naturligtvis ingår nätverks support både för Q/Unibus versionerna av emulatorn, detta

    tillhandahålls via en  NDIS5 drivrutin till ett extra nätverks kort i Windows maskinen  (nödvändigt vid tcp/ip, för vi kan inte dela IP-Stack

    med Windows egen IP)

 

    CHARON-TB emulator installationen; tillhandahåller ett mycket väl utvecklat API bibliotek för egen utvecklig av användarskrivna interface

    eller rena applikations rutiner för extern eller intern styrning av program eller rutiner. Genom användande av API rutiner kan man ersätta

    funktioner som tidigare styrdes av i/o page knutna interface, vilka idag inte går att fysiskt ersätta. Men genom egenskrivna rutiner kan

    programmet och verksamheten fortsätta att leva, utan nyutvecklig av dyra ersättnings system.

 


En migrering av PDP-11'an till en modern drift miljö, med  Windows/XP  och modern hårdvara som bas - har många fördelar;

  • Minskad risk --> ökad säkerhet:

HP förnyar inte längre service åtagandena för denna plattform av system, här får kvarvarande kunder förlita sig på egna reservdels depåer.     Genom att flytta PDP11 miljön till Windows plattformen är denna risk undanröjd.

  • Snabbare system:

En Charon-TB installation har mycket högre prestanda, ca 5-15 gånger snabbare än den ursprungliga PDP'n.

  • Lägre kostnad:

Ägandet och kostnaden för en PDP11 emulator blir lägre med modern hårdvara som värd för Operativsystemet och applikationerna.

Drift stopp undanröjs, ni har möjlighet att teckna service avtal med Er leverantör på hårdvaran, för att snabbt var i produktion igen efter ett stopp. Ni har plötsligt möjlighet till 'skuggade' diskar exempelvis, redundant spännings försörjning m.m.   Listan kan göras lång.

  • Lagra mera Data:

Charon-TB ger Er möjligheten till att utöka mängden datalagring, genom användande av moderna SCSI diskar. Moderna servrar tillhandahåller 15K-varvs diskar för snabbare direktåtkomst.

  • Säkerhets kopiering av PDP-11 disksystem via Windows:

    Eftersom Era nya PDP-11 diskar kommer att vara "Kontainer filer" placerade på Windows systemets diskar, så kan dessa på ett enkelt

    sätt kopieras med hjälp av en Windows applikation.  Ex. kopiera ned Era diskar som ZIP filer, bränn sedan ned dessa på en CD - fullbackup

 


 

För en mera detaljerad information klicka på länken till produktbeskrivningen:    Charon-TB SPD


Dectime Systems, tillhandahåller fullservice vid migrering från tidigare PDP-11 system till Charon och PDP11 emulator miljö.

 Vi levererar även s.k. 'Turn-Key' system till kunderna, detta inkluderar både de hårda och dom mjuka delarna (h/w+s/w)!

 Kontakta Dectime för en 'site audit' och en fullständig förstudie, resulterande i ett Offertunderlag för Er beslutsprocess !


Top of page | Newer entries