D e c t i m e  Systems AB

- the emulator specialist in Scandinavia

With a touch from the old school...

  Produkt familjen Charon-VAX

   

    * VAX Emulator  -  Viritualisera  Ert VAX system under Windows Server eller VMWARE 

 

           

       

      Charon-VAX - grund principen;


 

    Enkel beskrivning av Emulator miljön;

 

        Charon-VAX är ett mjukvarupaket som efterliknar VAX arkitekturens hårdvara under Microsoft Windows.

        Charon-VAX emulatorn för Windows körs under Windows7 / Windows Server 2008 R2 standard edition, grundkravet för använd hårdvara

        är INTEL Quad CPU min 2,5GHZ samt minst 4GB internminne. Ett extra nätverkskort behövs, vilket inte får ha några protokoll eller

        drivrutiner för Windows installerade. Detta nätverkskort knyts till VAX-emulatorn via en NDIS5 drivrutin under Windows,

        detta tillförsäkrar oss att endast emulatorn och ingen annan har tillgång till denna nätverksanslutning, varpå vi fritt kan använda vilka protokoll

        vi önskar från emulatorns sida - ex.vis. Decnet, LAT, TCP/IP, DDCMP, etc, etc,,,

 

        Disk system: Till emulatorn kan man också ansluta fysiska SCSI diskar från ett tidigare VAX system (ex. StorageWorks system), men dessa

        har i jämförelse med dagens SCSI/SATA/ATA diskar mycket dålig prestanda. Denna användning kan temporärt vara mycket bra under själva

        migrerings fasen, när det gäller att flytta systemets data till emulator miljön. Som produktions diskar i Charon miljön använder vi oss av s.k.

        "container filer" som är disk filer med en storlek som återspeglar Ert val av disk storlekar, 1-2-4-8GB o.s.v.  mängd och storlek - ert val.

        Den övre gränsen för diskstorleken begränsas endast av begränsningarna i er använda OpenVMS version. Lagringsplats för dessa

        disk filer är på Serverns lokala disksystem, alternativt kan dessa vara placerade på Ert SAN (inte systemdisken) eller ingå i en iSCSI konfiguration.

 

        All konfigurering (utpekning av hårdvara) styrs av en konfigurations fil för emulatorn,  denna läses in under

        själva uppstarten av emulator programvaran, och detta; är den enda verklighet den känner till.

 

        Tape system: Anslutningen av Tape (bandstation) till emulatorn kan vara både fysisk och virituell. Vanligtvis så flyttar man över den

        bandstation som tidigare användes av VAXen, (om denna är av något modernare snitt d.v.s. en SCSI tape) till Windows servern som med

        fördel placeras på en egen SCSI kontroller. Denna enhet konfigureras via emulatorns konfigurations fil till att vara VAXens egen

        bandstation (den kan inte användas av Windows när emulatorn körs)

 

        Rent prestandamässigt så kommer Er Charon emulator att höja systemets exekveringshastighet avsevärt. (se tabell, nedan )

 

        Den lokala konsolen tillhörande VAX'en (OPA0:), kan med fördel vara kvar som en lokal VT-terminal, ansluten till serverns COM1:

        port, alternativt kan visningen ske på Windows serverns operatörsdisplay via en s.k. terminal emulator. Möjligheten finns även att via en

        lokal s.k. IP-socket - remote skicka informationen till en annan PC med installerad terminalemulator startad.

Alla möjligheter finns, bara fantasin begränsar.

 

        Charon-VAX emulatorn startas och körs med autoboot som en lokal service på Windows Servern.

        Detta ger hanteringsmässigt ett flertal fördelar, speciellt vid oplanerade omstarter - så startar alltid emulatorn upp!

 

        Många ställer sig frågan OM man kan köra ett virusskydd på ett emulator system; det är inga problem - nästan.

        I antivirus programvaran så måste man exkludera vissa filer och bibliotek som hör till emulatorn, annars så kommer man att skapa sig

        vissa problem från tid till annan, virituella diskar samt exekverbara (körbara) filer kan påverkas.

 

        VAX emulator och VAX-cluster ?

 

        Fungerar Charon-VAX produkterna i ett VAX-Cluster ? självfallet gör dom det. Emulatorn stödjer inte att vara en del i ett CI-Cluster

        på grund av fysiska begränsningar. Det normala medlemskapet i ett VAX-Cluster sker via NI eller som del av ett  SCSI / iSCSI cluster

 


        Val av motsvarande Emulator Produkt för min miljö !

 

        Charon-VAX finns i ett flertal olika varianter, detta för att på ett effektivt sätt kunna motsvara existerande VAX'ars prestanda, VAX

        emulator utbudet täcker i dag alla på marknaden förekommande VAX typer. Rent prestandamässigt har dessa emulatorer mera VUP's

        (VAX Units) än vad någon VAX producerad och byggd av Digital Equipment har uppnått. Det hösta uppmätta VUPs talet (prestanda) har

        en CHARON-VAX6660, körd på en fyra dual-core AMD/CPUer 4,2GHZ under Windows Server 2008 R2 -  resultat  - 1050 VUPS

 


    Charon-VAX typer, likheter och olikheter

    Produkter för Windows/XP eller Windows Server-2003 

Charon-VAX Ersätter Minne
CHARON-VAX/XM  MVII, VAX3600,3900 (64MB) ,  MicoVAX 3100 mod 96, 4000 mod 106 , MSCP extension till 255 st diskar per UDA/RQDX kontroller.

MAX minne     128MB

CHARON-VAX/XK MicoVAX 3100 mod 98, 4000 mod 108  , MSCP disk - TMSCP Tape 

MAX minne     258MB

CHARON-VAX/XL MicoVAX 3100 mod 98, 4000 mod 108  , MSCP disk - TMSCP Tape

MAX minne     512MB

CHARON-VAX/66xx VAX 6000 series   MAX minne         4 GB
     

 

    Alla VAX emulatorer finns även i en version med tillägget "PLUS", detta omnämns även som  'ACE' (advance computer enviroment)

    Med detta menas att emulatorn är konstruerad med en s.k. instruktions cache som byggs upp i värdatorns minne vid uppstart. Vid exekvering

    så kommer all data att passera som "Write throuh" genom cachen, detta ger oss en avsevärd prestandahöjning på mellan 2 - 5 gånger.

    Variationen beror lite på förutsättningarna, ex. vis. val av CPU typ & hastighet; dual core eller ej, minnes storleken, m.m.

 


 

En sammanfattning av produkterna - CHARON-VAX  för Windows

 

Produkt Plattform

Tidigaste VMS version som stöds

Emulerat minne, VAX memory(max)

CHARON-VAX/XM för Windows Windows 2008 R2 std    4.6 (*) 128 MB (*)
CHARON-VAX/XM Plus för Windows Windows 2008 R2 std    4.6 (*) 128 MB (*)
CHARON-VAX/XK Plus för Windows Windows 2008 R2 std    5.5-2 256 MB
CHARON-VAX/XL för Windows Windows 2008 R2 std    5.5-2 512 MB
CHARON-VAX/XL Plus för Windows Windows 2008 R2 std    5.5-2 512 MB
CHARON-VAX/6610 Plus för Windows Windows 2008 R2 std    5.5-2 1 GB
CHARON-VAX/6620 Plus för Windows Windows 2008 R2 std    5.5-2 2 GB
CHARON-VAX/6630 Plus för Windows Windows 2008 R2 std    5.5-2 2 GB
CHARON-VAX/6660 Plus för Windows Windows 2008 R2 std    5.5-2 2 GB
       

 

Prestandajämförelse mellan virtuella  Charon-VAX  system och fysiska VAX'ar

 


 

Dectime  tillhandahåller fullservice vid migreringar från VAX system till Charon-VAX emulator miljö.

 

            Vi levererar även s.k. 'Turn-Key' system till kunderna, detta inkluderar både de hårda och dom mjuka delarna (h/w+s/w)!

 

     Kontakta oss för en 'site audit' och en fullständig förstudie, resulterande i ett Offert-underlag för Er besluts process !

 


Produktbeskrivningar

Nedladdning av SPD filer  i  .pdf  format:

        Charon-VAX/XM    Charon-VAX/XK    Charon-VAX/XL    Charon-PDP )    GOLD-Support

Charon on VMWARE

         Läs mera om HP's överföringslicens, behövs för att behålla supportavtalet för  OpenVMS  på Er  Charon emulator

-    http://h71000.www7.hp.com/openvms/sri-charon-vax-emulator.html


Top of page | Newer entries